Przeskocz do treści

O NAS

Nasza Spółdzielnia Socjalna „Pasja” działa od końca 2015 roku przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - nieopodal Oleśnicy. To bardzo wyjątkowy podmiot ekonomii społecznej nie tylko w Powiecie Oleśnickim, lecz  także jedno z nielicznych, być może jedyne tego typu przedsięwzięcie  w Polsce. Nasza ostrowińska spółdzielnia socjalna została utworzona przez dwie organizacje pozarządowe i jest ukierunkowana w pierwszej kolejności na rehabilitację społeczną oraz zawodową podopiecznych tutejszego Powiatowego Domu Pomocy, choć  plany Spółdzielni są oczywiście bardziej rozległe.

Każda Spółdzielnia Socjalna łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej a stanowi specyficzną odmianę spółdzielni pracy.  Od chwili powstania w pracach zorganizowanych przez Spółdzielnię „Pasja” zatrudnienie znalazło tu kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców PDPS. Nawet drobne z pozoru prace realizowane przez Spółdzielnię, przekładają się nie tylko na korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim stanowią efektywny instrument  osobistej pozytywnej zmiany, wśród uczestniczących w pracach osób: upośledzonych intelektualnie bądź fizycznie, dotkniętych  piętnem choroby psychicznej lub wykluczonych, albo niezaradnych społecznie. Terapia przez pracę jest jednym z podstawowych celów dla Spółdzielni „Pasja”. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Nasza Spółdzielnia  prowadzi też działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, ale także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W strategii rozwoju Spółdzielni Socjalnej „Pasja” na najbliższy okres zapisano uruchomienie pralni oraz zakładu gastronomiczno-kateringowego. Tak się składa, że w zespole Powiatowego Domu Pomocy Społecznej znajduje się wielu wspaniałych fachowców i specjalistów, gotowych służyć nam nie tylko swoim doświadczeniem ale także czynnie wpierać Spółdzielnię w urzeczywistnieniu jej planów. Spółdzielnia, rozwija się  w oparciu o  dostępne środki na rozwój ekonomii społecznej ale przede wszystkim w oparciu o własną przedsiębiorczość.

Naszą pierwszą wykonaną pracą był zbiór kasztanów i żołędzi na zlecenie koła łowieckiego, zaraz po założeniu. Zaczynaliśmy z niczego a w chwili obecnej sukcesywnie doposażamy pralnię i inwestujemy w rozwój naszego zakładu pralniczego. Uważamy, że naszą główną kompetencją jest uruchamianie pasji do działania, pośród ludzi wchodzących do naszego kręgu. Spółdzielnia przygotowała kilka projektów wykorzystujących tę umiejętność. Nawiązaliśmy kontakt z innymi dobrze prosperującymi spółdzielniami socjalnymi z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Staramy się kooperować z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Wystąpiliśmy o certyfikat znaku „Zakup prospołeczny” dla naszej oferty pralniczej. Spełniamy obecnie wyznaczone cele, które realizujemy m.in. w oparciu o środki pozyskane z środków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Jesteśmy optymistyczni i z nadzieją patrzymy  w przyszłość.

Chętnie dzielimy się  naszym doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi zainteresowanymi rozwojem ekonomii społecznej lub współpracą z nami.

Zapraszamy do kontaktu: cooppasja@gmail.com.

Do zobaczenia na drodze do przedsiębiorczości.